FIBRAG STEEL: F-WAVE 50/36 je jekleno vlakno narejeno iz jeklenih trakov z nizko vsebnostjo ogljika za beton in druge armirane konglomerate. Z dodajanjem jeklenih vlaken povečamo betonu mehanske lastnosti še posebej vzdržljivost, povečano natezno trdnost, trajnost obremenitve in upogibno trdnost betona.
Področje uporabe
Industrijski tlaki prečnega preseka 20 cm – 30 cm Betonska vozišča in platoji za večje obremenitve
Priporočamo predhodni statični izračun , ki ga lahko pripravi proizvajalec vlaken.
Doziranje:18-25 kg/m3 betona.