FIBRAG STEEL F-W 35/65 je jekleno vlakno narejeno iz jeklene hladno vlečene žice z nizko vsebnostjo ogljika za armiranje betonov in konglomeratov. Z dodajanjem vlaken betonu povečamo mehanske lastnosti še posebej vzdržljivost , povečano natezno trdnost obremenitve in upogibno trdnost betona.
Področje uporabe
-za obremenjene estrihe
-nad toplotno izolacijo
-nad talnim gretjem doziranje: 
Betonski tlaki:
Prečnega preseka od 4 -15 cm.
Betonski polizdelki.
Doziranje:
Priporočamo predhodni statični izračun
doziranja , ki ga pripravi proizvajalce
vlaken Splošno: 15- 25 kg/m3 beton
Izravnalni estrihi debeline 4 -10cm.