FIBRAG STEEL: F-DUE 44/45 je jekleno vlakno narejeno iz jeklenih trakov z nizko vsebnostjo ogljika za beton in druge konglomerate. Z dodajanjem jeklenih vlaken povečamo betonu mehanske lastnosti še posebej vzdržljivost , povečano natezno trdnost, obremenitve in upogibno trdnost betonu.
Področje uporabe
Betonski tlaki : prečnega preseka od 4 -15 cm,betonski polizdelki.
Doziranje:
priporočamo predhodni statični izračun doziranja ,ki ga pripravi proizvajalce.vlaken Splošno: 15-25 kg/m3 beton Izravnalni estrihi debeline 4 -10cm
-za obremenjene estrihe
-nad toplotno izolacijo
-nad talnim gretjem doziranje: 4-12kg/m3