FIBRAG STEEL: F-DUE44/45 je jekleno vlakno narejeno iz jeklenih trakov z nizko vsebnostjo ogljika za beton in druge konglomerate. Z dodajanjem jeklenih vlaken povečamo betonu mehanske lastnosti še posebej vzdržljivost , povečano natezno trdnost, obremenitve in upogibno trdnost betonu.

Področje uporabe
Betonski tlaki :
prečnega preseka od 4 -15 cm, betonski polizdelki.
Doziranje:
priporočamo predhodni statični izračun doziranja ,ki ga pripravi proizvajalce. vlaken Splošno: 15-25 kg/m3 beton
Izravnalni estrihi debeline 4 -10cm
  • za obremenjene estrihe
  • nad toplotno izolacijo-  nad talnim gretjem doziranje: 4-12kg/m3