FIBRAG STEEL: F-DUE 30/50 je jekleno vlakno narejeno iz jeklenih trakov z nizko vsebnostjo ogljika za beton in druge konglomerate. Z dodajanjem jeklenih vlaken povečamo betonu mehanske lastnosti še posebej vzdržljivost ,povečano natezno trdnost, obremenitve in upogibno trdnost betonu.
Področje uporabe
Betonski tlaki :
prečnega preseka od 4 -15 cm
Betonski polizdelki
Doziranje:
priporočamo predhodni statični izračun
doziranja , ki ga pripravi proizvajalce vlaken
Splošno: 15-25 kg/m3 beton
Izravnalni estrihi debeline 4 -10cm
-za obremenjene estrihe
-nad toplotno izolacijo
-nad talnim gretjem doziranje: 4-12kg/m3